Zahraniční spolupráce

Škola má řadu zahraničních kontaktů, spolupracuje se stejně nebo podobně zaměřenými školami. Smlouvy o spolupráci máme uzavřeny se školami z Lotyšska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska. Spolupráce je zaměřena na vzájemné výměnné pobyty žáků, pořádání společných koncertů, festivalů a soutěží, výměnu pedagogických zkušeností a pracovních materiálů, organizaci společných metodických akcí, organizaci uměleckých soutěží nebo účast na významných výročích nebo událostech partnerských škol.