Veřejné zakázky

  1. Veřejná zakázka č. 1/2023: Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby v rámci projektu „Energetické úpravy VI. Etapa - ZUŠ Vítkov"

    Veškerá dokumentace k akci: