ŠABLONY II 2019-2021

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace zahájila od 1.9.2019 realizaci projektu z Operačního systému Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) s názvem „Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Vítkov“.

Celkově byla škole schválena a přidělena dotace ve výši 657 800 Kč na realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím počítačové techniky.