ROP 2007-2013

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace byla vybrána do projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách". Díky tomuto projektu získala škola pro výuku akordeon a další hudební nástroje - digitální piano, xylofon, bicí soupravu, velký buben a činely.