COMENIUS 2011-2013

Nedávno  skončil  v Základní umělecké škole ve Vítkově projekt z Programu celoživotního vzdělávání Comenius. Tento program partnerství škol trval po dva roky a zúčastnilo se ho rekordních 9 školních institucí – z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie.  Projekt byl nazván „Our past shapes our future“„Naše minulost formuje naši budoucnost“,  kontaktním jazykem byla stanovena angličtina a s ohledem na velký počet partnerů byl  koordinačně velmi náročný. Zástupci naší školy se účastnili, s výjimkou Maďarska, všech projektových schůzek a v rámci tzv. mobilit vyjelo do zahraničí postupně 20 žáků a 16 učitelů.

V partnerských zemích se žáci mimo jiné účastnili výuky se svými zahraničními vrstevníky a společně jsme navštívili  řadu škol a školních zařízení, ale především spoustu pamětihodností v dotyčných oblastech. Účastnici poznávali kulturu, jazyk, zvyky i tradiční stravování v partnerských zemích a zdokonalovali se v angličtině. Z projektu vznikla řada výstupů z aktivit žáků i učitelů všech zúčastněných zemí. Bližší informace možno získat na společných internetových stránkách projektu www.wix.com/comeniusp113/9.

Náklady projektu byly v plné míře hrazeny NAEP – Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze.