Přijímací řízení

Zápis ke studiu, talentové zkoušky a zjišťování předpokladů ke studiu škola organizuje v průběhu měsíce května a června každého roku, popř. počátkem září na základě dodatečného přijímacího řízení. Termíny talentových zkoušek jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách školy, ve školní vývěsce na Náměstí Jana Zajíce a na webových stránkách školy minimálně 14 dnů předem. Vzhledem k tomu, že se počet dětí docházejících do naší školy mění i v průběhu školního roku, stává se, že výjimečně přijímáme žáky i v lednu a únoru pro II. pololetí.

Jak přihlásit dítě do ZUŠ?

Vyplňte elektronickou přihlášku (iZUŠ) nebo přihlášku (tiskopis) a zašlete do ZUŠ, můžete také přinést k talentové zkoušce.

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let, kteří prokáží předpoklady ke studiu.

Od 7 let jsou uchazeči přijímáni do základního studia na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

Zájemce může přinést své domácí práce na ukázku

TANEČNÍ OBOR

Po vykonání talentové zkoušky jsou uchazečům přiděleny kódy, pod kterými budou přijatí uchazeči zveřejněni na webových stránkách školy, na informačních tabulích ve vstupních prostorách obou školních budov, ve vitríně umístěné na hlavní budově a na náměstí, popř. zasláním na e-mailovou adresu zákonného zástupce, bude-li uvedena v přihlášce.

Údaje o přijetí zveřejňujeme až tehdy, kdy máme přesné informace o počtu odcházejících žáků (ke konci června).

Děkujeme a těšíme se na vás.