Přijímací řízení

Zápis ke studiu, talentové zkoušky a zjišťování předpokladů ke studiu škola organizuje v průběhu měsíce května a června každého roku, popř. počátkem září na základě dodatečného přijímacího řízení. Termíny talentových zkoušek jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách školy, ve školní vývěsce na Náměstí Jana Zajíce a na webových stránkách školy minimálně 14 dnů předem. Vzhledem k tomu, že se počet dětí docházejících do naší školy mění i v průběhu školního roku, stává se, že výjimečně přijímáme žáky i v lednu a únoru pro II. pololetí.

V případě zájmu o studium v základní umělecké škole vyplňte prosím přihlášku a přineste k talentové zkoušce.

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let, kteří prokáží předpoklady ke studiu.

Od 7 let jsou uchazeči přijímáni do základního studia na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, na nástěnce ve vstupních prostorách školy, ve školní vitríně umístěné na náměstí, popř. jsou zaslány na emailovou adresu zákonného zástupce, je-li uvedena v přihlášce.

Kritéria pro přijímání uchazečů do hudebního oboru:

Kritéria pro přijímání uchazečů do tanečního oboru:

Kritéria pro přijímání uchazečů do výtvarného oboru:

Zájemce může přinést své domácí práce na ukázku.

  1. Vytiskněte si přihlášku.
  2. Po vyplnění přihlášky nám prosím přihlášku pošlete a dojednejte telefonicky termín přijímací zkoušky (týká se pouze mimořádného přijímacího řízení).

Děkujeme a těšíme se na vás.