Orchestry a soubory

Dechový orchestr


byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem Šustkem. V čele orchestru se v průběhu let vystřídali ředitelé školy František Škapa a Jan Vočka a od roku 1974 byl uměleckým vedoucím a dirigentem (až do r. 2008, tj. 34 let) p. učitel Vojtěch Bublík. Po jeho odchodu na zasloužilý odpočinek, převzal vedení orchestru p. učitel Miroslav Bučánek. Od září 2016 je dirigentem p. učitel Jiří Král.

Od vzniku tohoto tělesa se v něm vystřídaly stovky hráčů, vždy pouze žáci, absolventi a učitelé této školy. Orchestr má v programu jak typické české a moravské skladby, tak světové melodie a směsi populární hudby. Prezentuje se doma i v zahraničí a v posledních letech významně rozšířil své mezinárodní aktivity. Zúčastnil se, v některých případech i opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Maďarsku, Slovensku i Lotyšsku a muzikanti těchto zemí byli hosty ve Vítkově při mezinárodních festivalech pořádaných školou ve spolupráci s Městem Vítkov.

K významným tuzemským prezentacím patří účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce 2004. Z výrazných úspěchů tohoto hudebního tělesa můžeme jmenovat alespoň druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez, zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v maďarském Móru nebo natáčení pořadu „A tuhle znáte…?“ v roce 2012 pro ČT Ostrava.


Akordeonový orchestr


vznikl v roce 2006 pod vedením Lenky Šimerové. Během svého působení se, kromě pravidelného vystupování na školních koncertech, také několikrát účastnil soutěží základních uměleckých škol, kde v krajských kolech vždy získal ve své kategorii 1. místo. Jako host vystupoval na koncertech akordeonových orchestrů, které pořádala ZUŠ Opava, školu reprezentoval i v družebních městech – Kalety /Polsko/ a Vrbové /Slovensko/. V jeho repertoáru jsou skladby jak vážné, tak i populární hudby.

Vzhledem ke změně nástrojového složení orchestru a snížení počtu členů byl orchestr v roce 2022 přejmenován na Smíšený soubor. Jeho vedoucí je i nadále Lenka Šimerová.


Pěvecký sbor

existuje od školního roku 2006/2007, v repertoáru má písně různých žánrů. Pěvecký sbor vede p. učitel Karel Mrkva.

Kytarový soubor


založila v roce 2008 p. učitelka Simona Martikanová a postupně se v průběhu let v jeho vedení vystřídali i další učitelé: Milan Hořínek, Alena Mecová, Jan Kyjovský a Lubomír Erneker. Žáci hrají skladby různých stylů a žánrů a pravidelně vystupují na školních a veřejných koncertech. Od září 2022 jej vede p. učitelka Markéta Mezlová.

Rytmické uskupení


vzniklo jako další rozšíření studijní nabídky žákům klavírního oddělení, kteří se ve výuce učí kombinovat hru na nejrůznější bicí a klávesové nástroje. Založila ho Jana Malaníková a po jejím odchodu na MD převzal vedení p. učitel Jiří Bučánek. Od září 2016 se stal jeho vedoucím p. učitel David Jančálek .

Žákovská kapela

je nejmladším kolektivem, tvoří ji žáci různých tříd hudebního oboru. V roce 2014 ji založil p. učitel Milan Hořínek a po jeho odchodu ji převzala p. učitelka Naďa Kalusová. Ta s kapelou připravuje hudební doprovody k dětským muzikálům, které naše škola pravidelně připravuje.