Orchestry a soubory

Dechový orchestr

byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem Šustkem. V čele orchestru se v průběhu let vystřídali ředitelé školy František Škapa a Jan Vočka a od roku 1974 byl uměleckým vedoucím a dirigentem (až do r. 2008, tj. 34 let) p. učitel Vojtěch Bublík. Po jeho odchodu na zasloužilý odpočinek, převzal vedení orchestru p. učitel Miroslav Bučánek. Od září 2016 je dirigentem p. učitel Jiří Král.

Od vzniku tohoto tělesa se v něm vystřídaly stovky hráčů, vždy pouze žáci, absolventi a učitelé této školy. Orchestr má v programu jak typické české a moravské skladby, tak světové melodie a směsi populární hudby. Prezentuje se doma i v zahraničí a v posledních letech významně rozšířil své mezinárodní aktivity. Zúčastnil se, v některých případech i opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Maďarsku, Slovensku i Lotyšsku a muzikanti těchto zemí byli hosty ve Vítkově při mezinárodních festivalech pořádaných školou ve spolupráci s Městem Vítkov.

K významným tuzemským prezentacím patří účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce 2004. Z výrazných úspěchů tohoto hudebního tělesa můžeme jmenovat alespoň druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez, zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v maďarském Móru nebo natáčení pořadu „A tuhle znáte…?“ v roce 2012 pro ČT Ostrava.

Akordeonový orchestr

vznikl v roce 2006. Jeho složení se každoročně mění a v současné době hraje v orchestru pouze jeden zakládající člen. Za svou krátkou dobu trvání získal orchestr několikrát 1. místo v okresním kole celostátní soutěže ve hře na akordeon s postupem do krajského kola, kde se umístil na 2. a 1. místě. Orchestr pravidelně vystupuje na koncertech pořádaných školou, účinkoval na několika koncertech akordeonových orchestrů v opavském Minoritu a v družebních městech Kalety a Vrbové. Vedoucí orchestru je p. učitelka Lenka Šimerová.

Pěvecký sbor

existuje od školního roku 2006/2007, v repertoáru má písně různých žánrů. Pěvecký sbor vede p. učitel Karel Mrkva.

Smyčcový soubor

byl založen v roce 1992 a jeho vedoucí je p. učitelka Naďa Kalusová. Vystřídali se v něm téměř všichni žáci smyčcového oddělení. V jeho repertoáru můžeme najít lidové písně, klasické skladby i tzv. populár.

Rytmické uskupení

vzniklo jako další rozšíření studijní nabídky žákům klavírního oddělení, kteří se ve výuce učí kombinovat hru na nejrůznější bicí a klávesové nástroje. Založila ho Jana Malaníková a po jejím odchodu na MD převzal vedení p. učitel Jiří Bučánek. Od září 2016 se stal jeho vedoucím p. učitel David Jančálek .

Žákovská kapela

je nejmladším kolektivem, tvoří ji žáci z různých tříd hudebního oboru. Založil ji p. učitel Milan Hořínek. Kapela má v repertoáru především populární skladby a v současnosti ji vede p. učitelka Naďa Kalusová.