Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, modelování, keramika, základy vektorové počítačové grafiky, dekorativní a další činnosti.