Základní údaje o organizaci

Název:Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
Sídlo:Lidická 639, 749 01 Vítkov
IČ:47813598
IZO:110 026 136
Identifikátor právnické osoby:600 004 228
Číslo bankovního účtu:26635-821/0100
Právní forma:příspěvková organizace
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Náplň činnosti:vzdělávání žáků v uměleckých oborech
Ředitelka školy:Lenka Šimerová
Zástupkyně ředitelky:Naděžda Kalusová

Datum zařazení do sítě:22.7.1996
Poslední změna zařazení v rejstříku škol s účinností od 1.9.2008
Kapacita školy dle zařazení:450 žáků
Tel., fax:+420 556 300 456
Mobil:+420 604 258 275
E-mail:info@zus-vitkov.cz
Datová schránka:qspfdkd

Další místa poskytovaného vzdělávání

  1. Československé armády 325, 747 87 Budišov nad Budišovkou
  2. Březová 78, 747 44 Březová
  3. Melč 192, 747 84 Melč
  4. Husova 629, 749 01 Vítkov
  5. Opavská 34, 749 01 Vítkov
  6. Větřkovice 127, 749 43 Větřkovice
  7. Vodní 343, 749 01 Vítkov

Ředitelka

Lenka Šimerová byla jmenována do funkce ředitelky Základní umělecké školy, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace usnesením rady kraje č. 113/7454 podle ustanovení $ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením $ 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dnem 1.8.2012 na dobu určitou na období 6 let, do 31.7.2018. V červnu 2018 zřizovatel rozhodl, že ve výkonu ředitelky školy bude pokračovat i v období po 1.8.2018.